باس تیوب

باس‌ تیوب‌1 ها بعنوان مدارات ثانویه2 در کوره‌ های قوس‌ الکتریکی حامل جریان برق منبع به کابل‌ های آبگرد می‌ باشند. باس‌ تیوب‌ ها متشکل از لوله‌ های مسی گوشت ضخیم می‌ باشند که مطابق نقشه طراحی شده خود در جهت مناسب خمکاری شده و با اتصالات رزوه‌ ای و یا گیره‌ ای در دو سر خود، از یک سو به خروجی ترانسفورماتور تغذیه و از سوی دیگر به باس‌ بارهای متصل به شینه‌ های کابل‌ های آبگرد متصل می‌ گردند.

باس تیوب

لوله‌ های مسی مورد استفاده در ساخت باس‌ تیوب‌ ها از جنس مس گریدETP3 تحت استاندارد ASTM C11000  و یا در سطح بالاتر از گرید OFC4  تحت استاندارد ASTM C10100 بصورت آنیل‌ شده (نرم) می‌ باشند. لوله‌ ها و مقاطع مورد استفاده بایستی بصورت یک‌ تکه و بدون جوش بوده و ایجاد زاویه و زانو در آن‌ ها صرفا به‌ شیوه خمکاری ایجاد شود.

همچنین پس از مراحل خم و زاویه‌ دهی تمامی لوله‌ ها حتما بایستی تحت فرآیند هیدروتست5 و یا در صورت امکان رادیوگرافی6 مورد بازبینی نشتی و ترک‌ های داخلی احتمالی قرار بگیرند.

شایان ذکر است که پس از انجام کلیه مراحل تولید، مقاطع به یکی از شیوه‌ هایی که در بخش ایزولاسیون کویل‌ های کوره‌ های القایی مورد بحث قرار گرفت، بایستی ایزوله شده و از عایقبندی الکتریکی آن‌ ها اطمینان حاصل شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به بخش سیستم عایق‌ بندی و ایزولاسیون کویل و مواد عایقی مورد استفاده در عایقبندی الکتریکی کویل کوره‌ القایی، مراجعه شود.

1- Bus Tube

2- Secondary Circuit

3- Electric Tough Pitch Copper

4- Oxygen-Free Copper

5- Hydrotest

6- Radiography Test