آرشیو اخبار و مقالات

اندوکتانس چیست؟
مقالات

اندوکتانس چیست؟

اندوکتانس۱، مشخصه اصلی یک سلف و بیانگر ظرفیت آن می‌باشد. این مشخصه معیار اصلی توانایی سلف در میزان انرژی ذخیره‌شده در آن و قابلیت سلف

بیشتر بخوانید
اثر پوستی
مقالات

اثر پوستی چیست؟

اثر پوستی۱ «اثر پوستی» پدیده‌ای است که در هادیهای حامل جریان الکتریکی متناوب رخ میدهد و در نتیجه آن چگالی جریان الکتریکی عبوری از هادی در

بیشتر بخوانید