ورق هسته مغناطسی جهت داده شده

ورق مغناطیسی ‌جهت‌ داده‌ شده  (CRGO1)

در ورق‌ های هسته مغناطیسی جهت‌ داده‌ شده، برخلاف انواع جهت‌ داده‌ نشده کریستال‌ ها و دانه‌ بندی بطور ویژه ورق در جهت رول جهت داده شده است، از اینرو به  نسبت انواع غیرجهت‌ داده‌ شده، تلفات کمتر و سطح اشباع مغناطیسی2 بالاتری دارند و در مواردی نظیر ترانسفورماتورهای شبکه (توزیع، فوق‌ توزیع و قدرت) و برخی از یوک‌ کوره‌ القایی که میزان تلفات هسته از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و امکان عبور شارمغناطیسی در جهت نورد شده ورق وجود داشته باشد مورد استفاده قرار می‌ گیرند.

شایان ذکر است که در دهه اخیر با توجه به اهمیت موضوع اتلاف انرژی  مسائل زیست‌ محیطی نوع اصلاح شده‌ ای از هسته‌ های جهت‌ داده‌ شده از سوی سازندگان ارائه شده است که تلفات کمتری نسبت به هسته‌ های جهت‌ داده‌ شده قبلی دارند، این دسته از هسته‌ ها که به “هسته‌ های مغناطیسی کم‌ تلفات” موسوم هستند، عمدتا در ساخت ترانسفورماتورهای شبکه خصوصا در سطح انتقال و فوق‌ توزیع کاربرد دارند. همچنین هسته‌ های کم‌ تلفات نیز به نوبه خود به دوسته “هسته‌ های کم‌ تلفات (نرمال)” و “هسته‌ های فوق کم‌ تلفات” تقسیم می‌ شوند. که از مورد آخر مذکور گاه با لفظ Hi-B یاد می‌ شود.

با توجه به هزینه بالای هسته‌ های کم‌ تلفات و در نظر گرفتن نقطه‌ کار به‌ نسبت پایین اکثریت یوک‌ های کوره‌ های القایی به لحاظ مغناطیسی، استفاده از هسته‌ های کم‌ تلفات در ساختار آن‌ ها ضرورت چندانی ندارد.

جداول زیر مشخصات و پارامترهای اساسی گریدهای مختلف ورق‌ هسته مغناطیسی جهت‌ داده‌ شده عادی و کم‌ تلفات را نمایش می‌ دهد:

هسته های جهت داده شده عادی

ضخامت

(mm)

گرید مطابق استاندارد

 DIN EN 10106

گرید مطابق استاندارد

 AISI3

چگالی

(Kg/m3)

تلفات هسته بر واحد کیلوگرم (W/KG)

چگالی فلوی مغناطیسی سطح اشباع (T)

چگالی فلوی مغناطیسی 1.5 تسلا

چگالی فلوی مغناطیسی 1.7 تسلا

0.23

M120-23S

M3

7650

0.77

1.20

1.83

0.27

M120-27S

M4

0.80

1.20

1.83

M130-27S

0.83

1.30

1.83

0.30

M120-30S

M5

0.82

1.20

1.83

M130-30S

0.84

1.30

1.83

M150-30S

0.93

1.50

1.78

0.35

M165-35S

M6

1.00

1.65

1.78

1- استاندارد مربوط به انیستیتوی فولاد و آهن ایالات متحده آمریکا (American Iron and Steel Institute)

2- معادل چگالی فلوی مغناطیسی در شدت میدان مغناطیسی 800 آمپر بر متر

ضخامت

(mm)

گرید مطابق استاندارد

 DIN EN 10106

گرید مطابق استاندارد

 AISI3

چگالی

(Kg/m3)

تلفات هسته بر واحد کیلوگرم (W/KG)

چگالی فلوی مغناطیسی سطح اشباع (T)

چگالی فلوی مغناطیسی 1.5 تسلا

چگالی فلوی مغناطیسی 1.7 تسلا

0.23

M85-23P

M3

7650

0.60

0.85

1.90

M90-23P

0.62

0.90

M100-23P

0.67

1.00

1.88

0.27

M90-27P

M4

0.65

0.90

1.91

M95-27P

0.68

0.95

M100-27P

0.71

1.00

1.89

M110-27P

0.75

1.10

0.30

M100-30P

M5

0.72

1.00

1.91

M105-30P

0.75

1.05

M110-30P

0.77

1.10

0.23

H75-23L

M3

0.55

0.75

1.90

H80-23L

0.57

0.80

1.91

0.27

H85-27L

M4

0.63

0.85

1- استاندارد مربوط به انیستیتوی فولاد و آهن ایالات متحده آمریکا (American Iron and Steel Institute)

2- معادل چگالی فلوی مغناطیسی در شدت میدان مغناطیسی 800 آمپر بر متر

1- Cold Rolled Grain-Oriented

2- Magnetic Saturation Point

3- American Iron and Steel Institute