پانل های خنک کننده

پانل خنک کننده 1

وظيفه اصلي پانل‌ خنک‌ کننده، خنک‌ کاری استراکچر کوره است. اين پانل‌ ها بسته به فضای مورد نظر برای خنک‌ کاری در بدنه کوره قوس‌ الکتريکي به‌ عنوان پانل خنک‌ کاري سقف، بدنه و کف شناخته می شوند. همچنين نوع ديگري از پانل‌ خنک‌ کننده نيز براي خنک‌ کاري غبار خروجي حاصل از فرآيند ذوب استفاده می شود که به آن‌ ها “پانل خنک‌ کننده غبار” اطلاق شده و عمدتاً به شکل زانویی ساخته می شوند.

پانل خنک‌ کننده سقف کوره

اين قسمت که در بخش فوقانی کوره در مجاورت ورودي الکترود‌هاي کوره است، از لوله و اتصالات فولادي گريد S235JR (استاندارد ASTM A106) ساخته می شود. اين ترکيب ويژه از فولاد که شامل حداقل 2/1% منگنز و 35/0% سيليسيوم است، قابليت تحمل حرارت تا 475 درجه سانتگيراد را دارد. اتصالات و لوله‌ هاي پانل پس از عمليات فرم‌ دهي مطابق نقشه ساخت، تحت عمليات جوشکاري ويژه قرار مي‌گيرند.

پنل خنک کننده

پانل خنک‌ کننده کف کوره

پانل خنک‌ کننده کف کوره که در بخش EBT2  کوره نصب می گردد، از لوله و اتصالات مسي گريد ETP3 و يا DHP4  ساخته می شود. لوله‌ هاي به‌ کار رفته در اين ناحيه از نوع بدون درز و اکسترود شده هستند که در برخي موارد به‌ صورت پره‌ دار توليد می شوند تا علاوه بر جريان گردشي آب سطح تماس بيشتري با هواي اطراف داشته و در نتيجه با کيفيت بيشتري خنک‌ کاري شوند. اين اتصالات پس از انجام عمليات فرم‌ دهي تحت فرآيند جوشکاري گاز آرگون و يا لحيم‌ کاري نقره قرار مي‌ گيرند.

Cooling-Panel-3-min

پانل خنک‌ کننده ديواره

پانل‌ هاي خنک‌ کننده ديواره کوره به‌ صورت ترکيبي از لوله و اتصالات آلياژی فولادي و مسي (که در دو بخش قبلي) بدان‌ ها اشاره شد ساخته می شوند، به‌ طوري‌ که در بخش تحتاني آن‌ ها که تا سطح مواد مذاب است (در حدود 8 رديف) از مس و در بخش فوقاني از فولاد استفاده می گردد. همچنين در بخش فوقاني پانل‌ هاي خنک‌ کننده ديواره، براي تجميع مواد سرباره پراکنده‌ شده در حين ذوب و محافظت از پانل، تکه‌ هاي کوچکي از همان جنس فولاد جوشکاري می شوند. اتصالات و لوله‌ هاي به‌ کار رفته در ساختار خنک‌ کننده‌ هاي ديواره پس از انجام عمليات فرم‌ دهي به‌ صورت سلول‌ هاي واحد جوشکاري شده و سپس براي تکميل مدار کولينگ بر روي ديواره بدنه کوره مونتاژ می گردند.

پانل خنک کننده

پانل خنک‌ کننده غبار

پانل‌ هاي خنک‌ کننده غبار همان‌ طور که از نامشان پيداست براي خنک‌ کاري غبار خروجي از کوره در مسير غبار نصب می شوند، به‌ طوري‌ که حداقل 30% از اين مسير بايستي مجهز به سيستم خنک‌ کننده غبار باشد تا بتواند دماي غبار خروجي را تا حد لازم کاهش دهد. اين پانل‌ ها که به‌ صورت مسير لوله‌ اي مستقيم و يا زانويي (90 و 45 درجه) می باشند از نوع فولادي بوده و مجهز به فلنج اتصال به بخش فوقاني کوره و يکديگر هستند.

تمامي پانل‌ هاي خنک‌ کننده ساخت شرکت آراز ترانس پس از توليد با وجود انجام هيدروتست5 اوليه براي تشخيص نشتي‌ هاي احتمالي، براي حصول اطمينان بيشتر، تحت تست مانيتورنگ راديواکتيو6 قرار می گيرند و در نقاطي که انجام اين تست ميسر نيست با انجام آزمون ذرات مغناطيسي7 از عدم وجود نشت در نقاط مختلف پانل اطمينان حاصل می شود.

1- Cooling Panel

2- Eccentric Bottom Top System

3- Electric Tough Pitch Copper

4- Deoxided High Phosphorous Copper

5- Hydrotest

6- Radiography Test