کفشک الکترود

کفشک الکترود1

کفشک الکترود که وظيفه و کاربرد اصلي آن انتقال جريان الکتريکي کوره به الکترود است، از جنس مس با تعبيه کانال‌ هاي آب‌ رو خنک‌ کننده در آن ساخته مي‌ شود. اين قطعات عمدتاً در دو مدل ريخته‌ گري‌ شده و فورج‌ شده تهيه و توليد مي‌ شوند.

در مدل ريخته‌ گري‌ شده کفشک الکترود، پس از تهيه قالب مسي متناسب با طراحي قطعه، عمليات ريخته‌ گري مس به‌ صورت دقيق صورت گرفته و سپس عمليات ماشين‌ کاري براي دستيابي به ابعاد و اندازه‌ هاي دقيق قطعه مطابق نقشه‌ هاي طراحي بر روي آن صورت می گيرد. با توجه به اينکه کيفيت ريخته‌ گري اين قطعات به لحاظ وجود ناخالصي و حفره در ساختار آن‌ ها بسيار حائز اهميت است، حتماً بايستي علاوه بر هيدروتست2 که براي تشخيص وجود نشتي در آن صورت مي‌ گيرد تست‌ راديوگرافي3 نيز براي کنترل کيفيت و شناسايي نقاط ضعيف و حفره‌ هاي هوا در آن انجام گيرد، در غير اينصورت حتي در صورت عدم مشاهده نشتي طي فرآيند هيدروتست ممکن است در آينده شاهد بروز نشتي‌ هاي ريز و موريانه‌ اي در حين کار باشيم. ميزان رسانايي الکتريکي کفشک‌ الکترود توليد شده به روش ريخته‌ گيري در حدود 85% استاندارد رسانايي الکتريکي مس الکتريکال (IACS)4 مي‌ باشد.

 

کفشک الکترود

کفشک‌ هاي الکترود مدل فورج‌ شده، پس از ساخت قالب مخصوص فورج يا مستقيما با فورج کردن بلوک مسي و يا فورج کردن قطعه نيمه‌ آماده ريخته‌ گري شده که اندازه‌ هاي نزديک به ابعاد نهايي دارد ساخته مي‌ شوند. اين دسته از الکترودها در مقايسه با الکترودهاي تمام ريخته‌ گري‌ شده از رسانايي الکتريکي بالاتر (101% IACS) و يکپارچگي بيشتري برخوردار بوده و تقريبا عاري از هرگونه ناخالصي و حفره مي‌ باشند. لذا از قابليت اطمينان بيشتري نسبت به انواع ريخته‌ گري شده برخوردار هستند و البته به تبع آن هزينه‌ هاي توليد و فروش بالاتري دارند.

شرکت آرازترانس با برخورداري از امکانات بالا به لحاظ دسترسي به مواد اوليه مرغوب، امکان ساخت قالب‌ هاي کارآمد و تجهيزات ماشين‌ کاري پيشرفته، اقدام به ساخت و توليد انواع کفشک‌ الکترود مسي در هر دو نوع ريخته‌ گري‌ شده و فورج‌ شده مطابق با نقشه‌ هاي سفارشي مشتريان و يا طراحي‌ هاي خود بر طبق نياز خريداران مي‌ نمايد.

تصویر زیر مراحل ساخت الکترودهای مسی را با استفاده از روش ریخته‌ گری، ریخته‌ گری و فورج و تماما فورج را نشان می‌دهد:

1- Contact Shoe

2- International Annealed Copper Standard (مقدار استاندارد برای رسانایی مس معادل 58 مگازیمنس بر متر)

3- Hydrotest

4- Radiography Test