041-42544314

شرکت تورک باکر ترکیه

انگین یاربا، از شرکت تورک باکر:

آراز ترانس جزو شرکت های موفق ایرانی است و باتوجه به دیده ها و شنیده های من، مشتریان از کیفیت محصولات این شرکت بسیار راضی و خرسند هستند.