041-42544314

فولاد صنعت بناب

آقای رستموند رئیس بازرگانی فولاد صنعت بناب:

در همکاری با شرکت آراز ترانس تبریز، قابلیت های بالا، کیفیت محصولات ویژه، همراه با وقت شناسی را که از ویژگی های خوب این شرکت محسوب می شود، بایستی مد نظر داشت.