041-42544314

قطعه چیست ، قطعه‌ساز کیست؟

قطعه چیست ، قطعه‌ساز کیست؟

در مفهوم کلی، قطعه به اجزا و قطعات ساخته شده از عناصرخام اولیه اطلاق می‌گردد، قطعه‌سازان کسانی هستند که مسئولیت و وظیفه این تبدیل از مواد اولیه به قطعه نهایی را برعهده می‌گیرند.قطعه‌سازی امروزه یکی از پرکاربردترین و کلیدی‌ترین صنایع در جهان می‌باشد، رشد سریع جمعیت و روند اعجاب‌انگیز صنعتی‌شدن در جوامع بشری نیاز بشر به برخورداری از امکانات پیشرفته قطعه‌سازی را بیش‌از یش ضروری ساخته‌است. از بین صنایع مختلف در سطح جهان صنایع خودروسازی، ماشین‌سازی صنعتی و تولید لوازم خانگی از جمله صنایعی هستند که بیشترین ارتباط و بستگی را با صنعت قطعه‌سازی دارند.

قطعات از نظر جنس مواد اولیه مورداستفاده و روشهای تولید به انواع متنوعی تقسیم بندی می‌شوند. دیاگرام‌های زیر عمده جنس مواد اولیه مورد استفاده در قطعه‌سازی و روش‌های اصلی تولید قطعات را نمایش می‌دهند.