041-42544314

باس تیوب

باس‌ تیوب‌ ۱ بعنوان مدارات ثانویه۲ در کوره‌های قوس‌الکتریکی حامل جریان برق منبع به کابل‌های آبگرد می‌باشد. باس‌ تیوب‌‌ ها متشکل از لوله‌های مسی گوشت ضخیم می‌باشند که مطابق نقشه طراحی شده خود در جهت مناسب خمکاری شده و با اتصالات رزوه‌ای ویا گیره‌ای در دو سر خود، از یک سو به خروجی ترانسفورماتور تغذیه و از سوی دیگر به باس‌بارهای متصل به شینه‌های کابل‌های آبگرد متصل می‌گردند.

باس تیوب

لوله‌های مسی مورد استفاده در ساخت باس‌تیوب‌ها از جنس مس گریدETP3 تحت استاندارد ASTM C11000  ویا در در سطح بالاتر از گرید OFC4  تحت استاندارد ASTM C10100 بصورت آنیل‌شده (نرم) می‌باشند. لوله‌ها و مقاطع مورد استفاده بایستی بصورت یک‌تکه و بدون جوش بوده و ایجاد زاویه و زانو در آن‌ها صرفا به‌شیوه خمکاری ایجاد شود.

همچنین پس از مراحل خم و زاویه‌دهی تمامی لوله‌ها حتما بایستی تحت فرآیند هیدروتست۵ و یا در صورت امکان رادیوگرافی۶ مورد بازبینی نشتی و ترک‌های داخلی احتمالی قرار بگیرند.

شایان ذکر است که پس از انجام کلیه مراحل تولید، مقاطع به یکی از شیوه‌هایی که در بخش ایزولاسیون کویل‌های کوره‌های القایی مورد بحث قرار گرفت، بایستی ایزوله شده و از عایقبندی الکتریکی آن‌ها اطمینان حاصل شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به بخش سیستم عایق‌بندی و ایزولاسیون کویل و مواد عایقی مورد استفاده در ایزولاسیون کویل کوره‌القایی، مراجعه شود.

۱ – Bus Tube

۲ – Secondary Circuit

۳ – Electric Tough Pitch Copper

۴ – Oxygen-Free Copper

۵ – Hydrotest

۶ – Radiography Test