041-42544314

کلید چنج کوره‌ القایی (تغییربوته)

کلیدچنج
کلید چنج

کلید چنج ۱ (تغییربوته) کوره‌ القایی

کلید تغییر بوته یا همان کلید چنج ابزاری است که برای تغییر بوته متصل به فیدر کوره استفاده می‌شود. بعبارت دیگر کلید چنج توان می‌تواند توان را از یک بوته به بوته دیگر کوره‌القایی منتقل کند.

وجود کلیدچنج در مدار کوره‌القایی جز ملزومات می‌باشد و در صورت عدم وجود این ابزار، قطع‌ووصل و تعویض مسیر توان بین بوته‌ها، مستلزم صرف زمان و دردسر های خاص بوده و در ضمن قابلیت اطمینان بهره‌برداری از کوره و سطح حفاظتی آن پایین خواهد آمد.

هرچند که طراحی کلید چنج می‌تواند بگونه‌ای باشد که قابلیت اتصال به تعداد بیشتری فیدر و بوته را داشته باشد. اما عموما کلیدهای چنج برای اتصال به یک فیدر و دو بوته طراحی می‌گردند.

کلیدهای تغییر بوته به لحاظ مکانیزم عملکرد به سه دسته تقسیم می‌شوند:

دستی، الکتریکی و پنوماتیکی

  • دستی(Manual): در این دسته از کلیدها، تغییر دادن بوته مورد ذوب با استفاده از اهرم متصل به کلید و به‌صورت دستی صورت می‌گیرد.
  • الکتریکی (Electrical): دراین کلیدها، تغییر بوته مورد ذوب با استفاده از نیروی الکتروموتور انجام می‌گیرد.
  • پنوماتیکی (Pneumatic): کلیدهای تغییر بوته پنوماتیکی عمل تغییر بوته متصل به فیدر را با استفاده از جک‌های پنوماتیکی و با ارسال فرمان از بخش کنترل انجام می‌دهند. این دسته از کلیدها متداول‌ترین نوع مورد استفاده در صنایع فولاد می‌باشند.

از بین انواع کلیدهای چنج مذکور نوع پنوماتیکی از تمامی آن‌ها متداول‌تر بوده و از قابلیت اطمینان بیشتری برخوردار است. از اینرو این نوع از کلیدهای چنج جز تولیدات روتین این شرکت می‌باشد. در ادامه به تشریح کلیدهای چنج پنوماتیکی ساخت شرکت آرازترانس می‌پردازیم.

کلید چنج (تغییربوته) کوره‌ القایی
کلیدچنج پنوماتیکی

کلیدهای پنوماتیکی چنج ساخت این شرکت در دو طرح عادی و توان بالا می‌باشند. هر دونوع کلید چنج دست‌کم تا حد ۳۰۰۰ ولت استحکام عایقی دارند و تفاوت این دو نوع کلید در سطح جریان قابل تحمل آن‌ها می‌باشد. هر کنتاکت (تیغه) موجود در کلید چنج نوع عادی قابلیت تحمل جریان تا ۱۰.۰۰۰ را آمپر دارد، در حالیکه این رقم برای کلیدهای چنج نوع توان بالا برابر ۱۲.۰۰۰ آمپر می‌باشد. شایان ذکر است که کنتاکت‌های هر کدام از انواع نامبرده شده قابلیت تحمل جریان حداکثرتا ۱۲۰% و بطور لحظه‌ای تا ۱۵۰% جریان نامی خود را دارند.

تصاویر زیر نحوه استفاده از کلیدهای چنج پنوماتیکی ساخت این شرکت را برای ساپورت دو نوع بوته جریان عادی و جریان بالا را با استفاده از کلیدهای عادی و توان بالا نمایش می‌دهد:

 کلید چنج پنوماتیکی برای ساپورت یک کوره القایی با جریان عادی

 برای ساپورت یک کوره‌القایی با جریان عادی، کلیدهای چنج پنوماتیکی ساخت این‌شرکت قابلیت تحمل جریان   عبوری از هر کویل را در طرح عادی حداقل تا ۱۰ کیلوآمپر و در طرح توان بالا تا ۱۲ کیلوآمپر و حداکثر بترتیب تا ۱۲   کیلوآمپر و ۱۴.۵ کیلوآمپر بصورت مداوم را دارند.

کلید چنچ کوره القایی

 کلید چنج پنوماتیکی برای ساپورت یک کوره القایی با جریان بالا

 برای ساپورت یک کوره‌القایی با جریان بالا، کلیدهای چنج پنوماتیکی ساخت این‌شرکت قابلیت تحمل جریان عبوری از هر کویل را در طرح عادی حداقل تا ۲۰ کیلوآمپر و در   طرح توان بالا تا ۲۴ کیلوآمپر و حداکثر بترتیب تا ۲۴ کیلوآمپر و ۲۹ کیلوآمپر بصورت مداوم را دارند.

همچنین شایان ذکر است که تمامی کلیدهای چنج نوع پنوماتیکی ساخت این شرکت مجهز به تابلوی برق مخصوص خود می‌باشند که شامل مدارهای اینترلاک و سنسورهای اطمینان از وضعیت جک‌های پنوماتیکی جهت جلوگیری از وقوع اتفاقات پیش‌بینی نشده و بالا بردن قابلیت اطمینان است.

برای بررسی و مشاهده سایر قطعات و تجهیزات کوره های القایی نیز میتوانید از صفحه تولیدات آرازترانس اقدام کنید.