041-42544314

ورق‌ مغناطیسی غیرجهت‌داده‌شده

ورق مغناطیسی غیر‌جهت‌داده‌شده  (CRNGO1)

ورق‌های هسته مغناطیسی غیرجهت‌داده‌شده ، همانطور که از نامشان پیداست، کریستال‌های منظم و جهت‌داده‌شده‌ای در جهت نورد رول ورق نداشته و به نسبت سایر ور‌قهای مغناطیسی جهت داده شده از تلفات بیشتری در واحد وزن و سطح اشباع مغناطیسی۲ پایین‌تری دارند، لذا از این دسته از ورق‌های هسته عموما در مواردی استفاده می‌گردد که یا میزان تلفات چندان حائز اهمیت نبوده (مانند ساخت ترانسفورماتورها و چوک‌های کوچک) ویا شارش شار مغناطیسی در یک جهت مشخصی از ورق ممکن نباشد، بنابراین جهت‌داده شده بودن هسته نمی‌تواند مثمرثمر واقع شود (مانند ماشینهای الکتریکی گردان نظیر موتور و ژنراتور – که جهت میدان در آن‌ها بصورت زاویه‌ای است- و برخی از یوک‌های کوره‌های القایی).

جدول زیر مشخصات و پارامترهای اساسی گریدهای مختلف ورق‌های هسته مغناطیسی غیرجهت‌داده‌شده را نمایش می‌دهد:

چگالی

فلوی

مغناطیسی

سطح

اشباع (T)

تلفات هسته بر واحد

کیلوگرم (W/KG)

چگالی

(Kg/m3)

گرید

مطابق

استاندارد

AISI1

گرید

مطابق

استاندارد

DIN EN 10106

ضخامت

(mm)

چگالی فلوی

مغناطیسی

1.5 تسلا

چگالی فلوی

مغناطیسی

1 تسلا

 

 

 

 

1.49

2.350.95
7600
– – – –M235-35A


0.35
2.501.05M15M250-35A
2.701.10


7650

M19M270-35A
3.001.20M22/M27M300-35A
3.301.30M36M330-35A
2.501.05
7600
– – – –M250-50A0.50
2.701.10M15M270-50A
2.901.15M19M290-50A
3.101.25
7650
M22/M27M310-50A
3.301.35M36M330-50A
1.503.501.50M43M350-50A
1.534.001.70
7700
– – – –M400-50A
1.544.702.00M45M470-50A
1.565.302.30– – – –M530-50A
1.576.002.607750M47M600-50A
1.607.003.00
7800
– – – –M700-50A
8.003.60– – – –M800-50A
1.629.404.207850– – – –M940-50A

۱ – استاندارد مربوط به انیستیتوی فولاد و آهن ایالات متحده آمریکا (American Iron and Steel Institute)

۲ – معادل چگالی فلوی مغناطیسی در شدت میدان مغناطیسی ۲۵۰۰ آمپر بر متر

۱ – Cold Rolled Non Grain-Oriented

۲ – Magnetic Saturation Point