041-42544314

مدیر تولید ، امیرحسین خبیر

مدیر تولید ، امیرحسین خبیر

 
فرآیند تولید در شرکت آرازترانس :
 
📍 به طور کلی فرآیند تولید ، مرحله تبدیل نتایجِ تحقیق و توسعه، دانش فنی مواد اولیه و سایر ملزومات تولید به محصول نهایی است، از این رو از سطح حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است.
 
📍 پروسه تولید قابل قبول برای شرکت آرازترانس دربرگیرنده توجه به تمام جزئیات، ریز کاری‌ ها و ظرافت های تولید همراه با کنترل کیفی مواد اولیه و محصول نهایی است.